Pulsoximeter

 
MINDRAY PM-60 Einwegpflaster-Sensor Erwach 20 Stk
Artikel-Nr.: 1034558
CHF 174.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 Einwegpflaster-Sensor Kinder 20 Stk
Artikel-Nr.: 1034559
CHF 174.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 Einwegpflaster-Sensor Neugebo 20 Stk
Artikel-Nr.: 1034561
CHF 174.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 Einwegpflaster-Sensor Säug 20 Stk
Artikel-Nr.: 1034560
CHF 174.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 Pulsoximeter
Artikel-Nr.: 1034554
CHF 330.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 SpO2-Sensor für Erwachsene
Artikel-Nr.: 1034555
CHF 79.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 SpO2-Sensor für Kinder
Artikel-Nr.: 1034556
CHF 79.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
MINDRAY PM-60 SpO2-Sensor für Neugeborene
Artikel-Nr.: 1034557
CHF 96.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE A+S Ohr-Sensor SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202770
CHF 220.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE A+S Sensor für Erwachsene SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202735
CHF 189.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE A+S Sensor für Kinder SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202741
CHF 196.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE A+S Sensor SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202764
CHF 215.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE A Pulsoximeter SMARTsat Erw
Artikel-Nr.: 1021248
CHF 425.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE Einweg-Pflaster-Senso Neug SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202818
CHF 17.50
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE Einweg-Pflaster-Sensoren Kinder SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202787
CHF 16.60
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE Einweg-Pflaster-Senso Säug SMARTsat
Artikel-Nr.: 7202801
CHF 17.50
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
OXYTRUE Softwrap-Tapes Einweg Klettbandbef 12 Stk
Artikel-Nr.: 5653184
CHF 21.00
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten
 
 
WESTMED Fingerpulsoximeter PC-60B1
Artikel-Nr.: 7844870
CHF 74.57
exkl. MwSt., zzgl. Lieferkosten